นี่คือหนังสือตามหมวดหมู่ที่คุณสนใจ

 

คลิกที่ปกเพื่อดูรายละเอียด

ชื่อ ราคา

  ชื่อหนังสือ:  การพยาบาลในระยะคลอด

  ชื่อผู้แต่ง:   ผศ. พิริยา ศุภศรี

  จำนวน:  306  หน้า

  ปีที่พิมพ์:  2551

  ราคา:  220   บาท

  ชื่อหนังสือ:  ศิลปการนวด

  ชื่อผู้แต่ง:   พ.อ.(พ) สุรเทพ อภัยจิตร

  จำนวน:  372  หน้า

  ปีที่พิมพ์:  2551

  ราคา:  300   บาท

  ชื่อหนังสือ:  การพยาบาลระยะหลังคลอด

  ชื่อผู้แต่ง:   ปราณี พงศ์ไพบูลย์

  จำนวน:  200  หน้า

  ปีที่พิมพ์:  2550

  ราคา:  75   บาท

  ชื่อหนังสือ:  การพยาบาลในระยะคลอด

  ชื่อผู้แต่ง:   ผศ. พิริยา ศุภศรี

  จำนวน:  298  หน้า

  ปีที่พิมพ์:  2547

  ราคา:    บาท

  ชื่อหนังสือ:  เล่นกับลูกน้อย

  ชื่อผู้แต่ง:   ผศ. พิริยา ศุภศรี

  จำนวน:  144  หน้า

  ปีที่พิมพ์:  2546

  ราคา:  70   บาท

  ชื่อหนังสือ:  เล่าเรื่องสอนลูก

  ชื่อผู้แต่ง:   ผศ. พิริยา ศุภศรี

  จำนวน:  112  หน้า

  ปีที่พิมพ์:  2546

  ราคา:  60   บาท

  ชื่อหนังสือ:  การพยาบาลระยะหลังคลอด

  ชื่อผู้แต่ง:   ปราณี พงศ์ไพบูลย์

  จำนวน:  200  หน้า

  ปีที่พิมพ์:  2544

  ราคา:    บาท