นี่คือหนังสือตามหมวดหมู่ที่คุณสนใจ

 

คลิกที่ปกเพื่อดูรายละเอียด

ชื่อ ราคา

  ชื่อหนังสือ:  คณิตศาสตร์ ม.ปลาย

  ชื่อผู้แต่ง:   ทพญ.ดร. สิริลักษณ์ ตีรณธนากุล รศ. ไพโรจน์ ตีรณธนากุล

  จำนวน:  380  หน้า

  ปีที่พิมพ์:  2553

  ราคา:  165   บาท

  ชื่อหนังสือ:  เตรียมความพร้อม ฟิสิกส์ ม.ปลาย

  ชื่อผู้แต่ง:   ทพญ.ดร. สิริลักษณ์ ตีรณธนากุล

  จำนวน:  424  หน้า

  ปีที่พิมพ์:  2552

  ราคา:  195   บาท

  ชื่อหนังสือ:  วิทยาศาสตร์ กายภาพ-ชีวภาพ ม. ปลาย

  ชื่อผู้แต่ง:   ทพญ.ดร. สิริลักษณ์ ตีรณธนากุล

  จำนวน:  396  หน้า

  ปีที่พิมพ์:  2552

  ราคา:  190   บาท

  ชื่อหนังสือ:  แผนภูมิโครงสร้างองค์ความรู้วิชา ชีววิทยาม.ปลาย

  ชื่อผู้แต่ง:   พญ. บุญลักษณ์ คำอิ่ม

  จำนวน:  188  หน้า

  ปีที่พิมพ์:  2552

  ราคา:  95   บาท

  ชื่อหนังสือ:  ชีววิทยา ม. ปลาย (ชุดทบทวนหน้าห้องสอบ)

  ชื่อผู้แต่ง:   พญ. บุญลักษณ์ คำอิ่ม

  จำนวน:  176  หน้า

  ปีที่พิมพ์:  2550

  ราคา:  65   บาท

  ชื่อหนังสือ:  รวมสูตร กฎ หลักการ คณิตศาสตร์ ม.ปลาย

  ชื่อผู้แต่ง:   นพ. ขจร ตีรณธนากุล

  จำนวน:  72  หน้า

  ปีที่พิมพ์:  2550

  ราคา:  25   บาท

  ชื่อหนังสือ:  วิทยาศาสตร์ กายภาพ-ชีวภาพ ม. ปลาย

  ชื่อผู้แต่ง:   ทพญ.ดร. สิริลักษณ์ ตีรณธนากุล

  จำนวน:  396  หน้า

  ปีที่พิมพ์:  2549

  ราคา:    บาท

  ชื่อหนังสือ:  คณิตศาสตร์ ม.ปลาย O-net A-net

  ชื่อผู้แต่ง:   ทพญ.ดร. สิริลักษณ์ ตีรณธนากุล รศ. ไพโรจน์ ตีรณธนากุล

  จำนวน:  380  หน้า

  ปีที่พิมพ์:  2549

  ราคา:    บาท

  ชื่อหนังสือ:  เคมี ม.ปลาย

  ชื่อผู้แต่ง:   นพ.ขจร ตีรณธนากุล

  จำนวน:  396  หน้า

  ปีที่พิมพ์:  2549

  ราคา:  185   บาท

  ชื่อหนังสือ:  รวมสูตร กฏ หลักการ ภาษาอังกฤษ ม.ปลาย

  ชื่อผู้แต่ง:   ทพญ. สมลักษณ์ ตีรณธนากุล

  จำนวน:  160  หน้า

  ปีที่พิมพ์:  2548

  ราคา:  50   บาท

  ชื่อหนังสือ:  รวมสูตร กฏหลักการ ม.ปลาย เคมี

  ชื่อผู้แต่ง:   ทพญ. สิริลักษณ์ ตีรณธนากุล

  จำนวน:  56  หน้า

  ปีที่พิมพ์:  2546

  ราคา:  25   บาท

  ชื่อหนังสือ:  รวมสูตร-กฎ วิทยาศาสตร์

  ชื่อผู้แต่ง:   ทพญ. สมลักษณ์ ตีรณธนากุล

  จำนวน:  112  หน้า

  ปีที่พิมพ์:  2544

  ราคา:  24   บาท

  ชื่อหนังสือ:  เสริมประสบการณ์ Entrance ชีววิทยา ม. ปลาย

  ชื่อผู้แต่ง:   รศ. ไพโรจน์ ตีรณธนากุล

  จำนวน:  414  หน้า

  ปีที่พิมพ์:  2543

  ราคา:  135   บาท

  ชื่อหนังสือ:  รวมสูตร กฎ อังกฤษ ม.1 2 3

  ชื่อผู้แต่ง:   กังวล เทียนกัณฑ์เทศน์

  จำนวน:  128  หน้า

  ปีที่พิมพ์:  2535

  ราคา:  26   บาท